•  

    88736766 (21 98+)

  •  

    info@iivco.org

English Flag3  arabic flag3

شیلنگ غیرفلزی و هیدرولیک

شیلنگ غیرفلزی و هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک را برا اساس فشار کاری می توان به 4 گروه دسته بندی کرد:
1- دارای اتصال فشاری (بدون بست)
مناسب جهت فشارهای پایین (کمتر از 20 بار)
با اتصالات فشاری نصب می شوند که در آن ها نیازی به استفاده از بست برای اتصال سرشیلنگی نیست.
2- فشار ضعیف
دارای یک یا دو لایه نخ به همراه یک لایه سیم
3- فشار متوسط
دارای یک یا دو لایه سیم
شیلنگ های خط برگشت
4- فشار قوی
دارای چهار یا شش لایه سیم

فشار کاری: فشاری که شیلنگ برای کار کردن در آن محدوده طراحی شده است. واحد پرکاربرد آن "بار" است.
فشار ترکیدگی: کمترین فشاری که یک قطعه شیلنگ در آن می ترکد به این معنا که اگر چند نمونه را از یک شیلنگ مشخص، انتخاب و تست کنیم، کمترین عدد ترکیدگی ملاک قرار میگیرد.
قطر اسمی: قطر داخلی شیلنگ که از آن برای اندازه گذاری شیلنگ استفاده می شود. معمولا سایز شیلنگ با واحد اینچ بیان می شود.
حداقل شعاع خمش: کمترین شعاع که شیلنگ را می توان خم نمود.

Categories

محصولات