•  

    88736766 (21 98+)

  •  

    info@iivco.org

English Flag3  arabic flag3

 

header

 

آقای سعید شمس همکار فعال در واحد تنش  با 38 سال سن دو  فرزند دختر به نام‌های راحیل و لیا دارد. در فصل بهار آقای شمس چندین کتاب از کتابخانه ارتعاشات برای خود، همسر و فرزندان خود به امانت گرفته‌اند. ایشان که روزی یک ساعت فرصت مطالعه دارند، به کتاب‌های آموزشی و رمان علاقه دارند. دوست دارند برای دخترشان مطالعه کردن را فرهنگ‌سازی کنند و معتقدند: اگر خودتان اهل مطالعه نیستید، حتماً به فرزندانتون مطالعه کردن رو یاد بدید  تا بتوانند برای آینده‌ اشان درست تصمیم بگیرند و ذهن باز داشته باشند.

به دستور جناب آقای شهیدیان به خانم شایان‌پور و آقای شمس یک ربع بهار آزادی تعلق گرفت.