•  

    88736766 (21 98+)

  •  

    info@iivco.org

English Flag3  arabic flag3

news0309 01 header

فضای تولیدی شرکت ارتعاشات صنعتی ایران با خرید کارخانه ای در شهرک صنعتی عباس آباد افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی این شرکت، از این پس در کارخانه جدید که دو هزار متر وسعت دارد، شلنگ های فلزی و لوله های با ضخامت کم، تولید می شود. از دیگر کاربری های کارخانه جدید شرکت ارتعاشات صنعتی ایران، بازرسی نهایی و بسته بندی محصولات صنعتی و تحویل آن به مشتری است. پیش بینی می شود؛ با توجه به سیاست های مدیریتی شرکت ارتعاشات صنعتی ایران در مورد افزایش ظرفیت اشتغال ملی و تولید محصولات داخلی، با راه اندازی کارخانه جدید، 15 تا 20 درصد به میزان افراد شاغل در این شرکت افزوده شود.
یادآوری می شود؛ که این هشتمین کارخانه تولیدی شرکت ارتعاشات صنعتی است که به فرآیند تولید وارد می شود.