02

این جلسه با حضور نمایندگان تهران و شهرستان ها مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ برگزار گردید و به بررسی اهداف سال آینده و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها پرداخته شد
شرکت سیال کنترل نماینده تهران و مجموعه لوله و اتصالات یزد نماینده یزد با توجه به عملکرد بهتر در سال ۱۴۰۲ به عنوان نماینده برتر اعلام و از آنها تقدیر و تشکر گردید.