این واحد قلب تپنده مجموعه کارخانجات ارتعاشات صنعتی ایران می باشد در این بخش کارشناسان و مدیران پروژه با تکیه بر دانش روز و با اصل مشتری مداری همواره میکوشند تا بهترین خدمات را در اختیار مشتریان معظم قرار دهند.

ما در این واحد به طور منظم در حال پایش اطلاعات و جمع آوری آنها هستیم و مطابق دستورالعمل های ISO9001 آنالیز های دقیقی از قیمت تمام شده و فروش محصولات بدست می آوریم و سعی بر آن داشته تا با حداکثر کیفیت و کمک تیم طراحی مهندسی، بهینه ترین طرح های ممکن جهت راندمان بیشتر هرچه محصولات خود به مشتریان عزیز ارائه نماییم. بازدید های سالیانه از تمامی اجناس نصب شده به صورت بدون هزینه در پلنت های بزرگ کشور نیز در حیطه وظایف این واحد می باشد به این صورت که با هماهنگی واحد های مکانیک و تعمیرات بر نحوه نصب ، عملکرد و شرایط کلی اتصالات رسیدگی شده و در پایان هر بازدید تمامی موارد مربوطه به مسئولان هر واحد به صورت مکتوب گزارش میشود.

همکاران واحد مهندسی فروش

مهندس علیرضا زارعی

کارشناس نمایندگان