شرکت ها و سازمان ها باید نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه ای که در آن هستند مسئولیت داشته باشند و در این جهت فعالیت ها و اقداماتی انجام دهند.
اقدامات و فعالیت های شرکت ارتعاشات صنعتی ایران

مدرسه سازی

تکمیل و راه اندازی مدرسه در روستای قلعه حسینیه در شهرستان خرمدره

حمایت از انجمن قربانیان اسید پاشی

تامین هزینه های درمان، کارآفرینی و حمایت های مادی و معنوی از قربانیان اسید پاشی 

حمایت از انجمن بیماران کلیوی

سال 1402 – تامین هزینه های نوسازی آسانسور ها و تجهیزات ایمنی ساختمان در جهت راه اندازی مجدد مرکز تخصصی بیماران کلیوی. کلینیک شفا

کمک های معیشتی به خانواده های بی بضاعت

تامین هزینه های درمان، کارآفرینی و حمایت های مادی و معنوی از قربانیان اسید پاشی 

حمایت از موسسه خیریه کهریزک کرج

تامین هزینه غذای مخصوص کودکان معلول

حمایت از انجمن کودکان اوتیسم

تامین هزینه های درمانی و نگهداری به صورت ماهانه

کاشت نهال در مناطق مختلف
Previous slide
Next slide

سال 1401 – کاشت 3000 نهال زیتون و درخت و نصب سیستم آبیاری در شهرستان پاکدشت و اطراف آن

سال 1402 – کاشت 2400 نهال و مکانیزه کردن سیستم آبیاری در منطقه کوهسار تهران در سال 1402

نام گذاری یکی از تپه های پارک چیتگر به نام آصا

کاشت حدود ۳۰۰۰ نهال و جایگزینی اصله های درخت به جای درخت های از بین رفته و همچنین نوسازی سیستم آبیاری