در سیستمهایی که در آنها صحبت از انتقال سیال می باشد، حرکتهای ناخواسته ای بروز می کنند که منشاء این حرکتها می تواند تغییرات دمایی ناشی از سیال یا محیط، لرزش دستگاه های موجود در سیستم اعم از پمپ، کمپرسور و … و یا حرکتهای ناشی از عوامل خارجی از قبیل باد، زلزله، نشست سازه و … باشد. به منظور جذب حرکتهای به وجود آمده و عدم انتقال آنها به دستگاه های موجود و خطوط لوله، از اتصالات انعطاف پذیر استفاده می شود. تحمل درجه حرارت و فشار بالا و جذب حرکتهای محوری، جانبی و زاویه ای با در نظر گرفتن آرایش مناسب از جمله خصوصیات اتصالات آکاردئونی است.

اتصالات آکاردئونی روتین جوشی و فلنج دار از سایز ½ اینچ تا 12 اینچ و با دو ظرفیت فشاری 10 و 16 بار تولید می شود و عمدتاً در سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع، خروجی اگزوز موتورهای احتراقی، مبدلهای حرارتی و صنایع چوب و کاغذ استفاده می شود.