علی شهیدیان اکبر

رئیس هیئت مدیره

آقای علی شهیدیان اکبر رییس هیات مدیره شرکت ارتعاشات صنعتی ایران و بنیان گذار اولیه این شرکت بوده اند. ایشان در ایجاد و توسعه این صنعت در کشور نقش اساسی را داشته و با تولید این قطعات سهم بزرگی در قطع وابستگی اقتصادی و صنعتی کشور داشته اند.

علیرضا شهیدیان اکبر

نائب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

مهندس علیرضا شهیدیان فارق التحصیل مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات می باشد. همچنین در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA تحصیلات خود را ادامه داده اند
ایشان از سال 97 به عنوان مدیر فروش شرکت ارتعاشات صنعتی منصوب شد و از سال 99 تا امروز به عنوان قائم مقام مدیرعامل شرکت ارتعاشات صنعتی برگزیده شدند.

علی داننده

مدیرعامل

مهندس علی داننده (فارغ التحصیل مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف) از سال 1393 با سمت قائم مقام مدیرعامل وارد مجموعه ارتعاشات صنعتی ایران شدند. ایشان در طول این سالها با حفظ سمت، مسؤلیتهای مختلفی از جمله مدیریت تامین، مدیریت کارخانه و مدیریت فروش را بر عهده داشتند و از اسفند ماه 1397 بعنوان مدیر عامل شرکت ارتعاشات صنعتی ایران برگزیده شدند.