02

بیست و چهارمین همایش ملی مهندسی سطح و سومین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر با رویکرد صنعت نیروگاهی در روزهای ١٨ و ١٩ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ در پژوهشگاه نیرو برگزار  گردید.
برگزار کنندگان این همایش انجمن علوم و تکنولوژی ایران و پژوهشگاه نیرو بودند.ارائه کارگاه های آموزشی، نمایشگاه تخصصی و پنل صنعتی از دیگر رخدادهای علمی این همایش بود.